آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 353
موضوع‌ها: 302
اعضا: 30
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 3/47
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 2/97
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/29
تعداد ارسال‌های هر عضو: 11/77
تعداد موضوعات هر عضو: 10/07
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/17
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Cyrstaltolo
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 13/33%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Eugenadode (با 96 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: مدیریت پروژه (با 349 ارسال , 301 موضوع)
برترین معرف‌ها: team.bazarara@gmail.com (4 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
ابزارهای کاربردی مخصوص مدیریت پروژه آنلاین برای تیم‌های کوچک (1 پاسخ)
استارتاپ های موفق از چه استراتژی هایی استفاده میکنند؟ (0 پاسخ)
استارتاپ های موفق از چه استراتژی هایی استفاده میکنند؟ (84 بازدید)
ابزارهای کاربردی مخصوص مدیریت پروژه آنلاین برای تیم‌های کوچک (75 بازدید)